یادمان باشد یاران، صد ها هزار شهید پاک فطرت خرج ما شده است تا به اینجا رسیدیم

طرف صحبتم با شما سیاست گذاران در عرصه سیاست ، ورزش، اقتصادو...  یاد تان باشد ،شما همه نوکران  و  جیره خوران سفره شهدای با کرمت  ملت ما هستی ،نکند نمک بخورید ونمکدان بشکنید از شهدای مظلو م  این مرز و بوم حیاء کنید

 طرف صبحتم با شما نظامیان است یادتان باشد اکثر  این شهدای از جنس شما بودند در  بین شما  زندگی کردند، یه رسم دوستی که شده از آرمان آنان   بخوبی حفاظت کنید وقطعا آنان دوستان خوبی  برای شما  بودند وهستند وشما را در محضر خدای بزرگ شافعی خواهند بود.

/ 0 نظر / 17 بازدید