احیا دل

مرحوم آیت الله بهاءالدینی: منظور از احیا در شب قدر در حقیقت احیای دل است نه صرف بیدار ماندن ظاهری. اصل این است که انسان در این شب برای لحظاتی نیز شده از خواب غفلت بیدار شود و دلش را احیا کند. اگر انسان بتواند در شب قدر با خود خلوتی داشته باشد و با عبادات و نماز و دعا عروجی حاصل کند و طهارتی کسب کند در حد خود توانسته شب قدر را احیاکند.

/ 0 نظر / 16 بازدید