روزنامه مصری نشست کمپ دیوید را به سخره گرفت

روزنامه مصری الوفد در کاریکاتوری نشست مقامات هفت کشور عربی با باراک اوباما در کمپ دیوید را به سخره گرفت.

در این کاریکاتور هفت کشور عربی به صورت الاغهایی در برابر اوباما به تصویر کشیده شده اند که در حال شنیدن سرزنشهای وی هستند .

اوباما در این کاریکاتور آنها را مورد عتاب قرار داده که چرا نتوانستند طرح خاورمیانه بزرگ مورد نظر واشنگتن را محقق کنند.

مقامات عالی رتبه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  روز سه شنبه در کمپ دیوید با اوباما نشست مشترک داشتند.

/ 0 نظر / 15 بازدید