پشت پرده اهداف سفر آمانو به تهران

آمانو مأموریت یافته تا به ایران سفر کنددر تهران به نمایندگی از آمریکا تلاش کند ایران را راضی به مصاحبه یا بازجویی از دانشمندان هسته‌ای کند؛ ضمن اینکه در بحث PMD (ابعاد احتمالی نظامی) نیز مباحث مدنظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد. اگر موفق نشود در برگشت , ایران را مقصر به نتیجه نرسیدن مذاکرات معرفی کند.

  آمانو به سران ایالات متحده قول داده است که در رابطه با ایران کاملاً همسو با آمریکا عمل کند.

 آمانو در طول دوره مسئولیت دبیرکلی‌اش ثابت کرده که به تعهدات خود نسبت به آمریکا پای‌بند است و نه تنها بی‌طرفی را رعایت نکرده بلکه به عنوان عامل آمریکا عمل کرده است.
 اگر با زیاده‌خواهی‌های آمریکا مذاکرات به شکست بینجامد، قطعا آمریکا عامل اصلی این شکست است اما تلاش دستگاه تبلیغات آمریکا بر این است که مقصر شکست مذاکرات را ایران جلوه دهد تا بتواند برای ادامه تحریم‌ها ادله داشته باشد، ‌زیرا اگر مشخص شود که آمریکا باعث این شکست است، دیوار تحریم‌ها فروپاشیده خواهد شد.
به نظر می‌رسد آمانو مأموریت یافته تا به ایران سفر کند و اگر مذاکرات به نتیجه نرسید در بازگشت، ایران را مقصر به نتیجه نرسیدن مذاکرات معرفی کند.
 آمانو تاکنون مانند یک مأمور CIA عمل کرده است لذا قطعاً مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمانی که وی بر آن مدیریت می‌کند، قابل اعتماد نیست. تجربه  وگزارش های چندین ساله وی  این فرضیه را تایید وتقویت میکند

در نهایت هدف آمریکا   از اعزام آقای آمانو به تهران این است که از سایت‌های نظامی ایران بازرسی صورت گیرد. ضمن اینکه ایران را مجبور به پذیرش پروتکل الحاقی با تعهدات بیشتر کند

/ 0 نظر / 17 بازدید